Thiết Bị Tưới Nổi Bật

Ống dẹp đen phi 34 chưa đục lỗ

Tưới Tự Động 0

Ống dẹp đen phi 34 chưa đục lỗ Ống dẹp đen phi 34 chưa đục lỗ hợp với tưới hồ tiêu Đường kính: phi 34mm Lưu lượng tải nước: 7.5 - 1...
tưới nhỏ giọt Dây nhỏ giọt bộ lọc đĩa bộ châm phân béc tưới cà phê bec tuoi ho tieu bec tuoi co súng tưới cây súng tưới phun mưa béc phun cánh đập vòi 8 tia dây tưới phun mưa béc phun lf2400 đồng hồ hẹn giờ béc nhỏ giọt vòi phun sương tưới hoa lan béc phun sương