Thiết Bị Tưới Nổi Bật

Ống cứu hỏa trắng - Loại mỏng

Tưới Tự Động 0

ỐNG  CỨU HỎA   TRẮNG- DÙNG TRONG DẪN NƯỚC XẢ, NƯỚC TƯỚI. Ống cứu hỏa trắng loại mỏng Màu sắc: Màu trắngQuy cách: Ống mỏng - hàng CHT ...
tưới nhỏ giọt Dây nhỏ giọt bộ lọc đĩa bộ châm phân béc tưới cà phê bec tuoi ho tieu bec tuoi co súng tưới cây súng tưới phun mưa béc phun cánh đập vòi 8 tia dây tưới phun mưa béc phun lf2400 đồng hồ hẹn giờ béc nhỏ giọt vòi phun sương tưới hoa lan béc phun sương