Thiết Bị Tưới Nổi Bật

Súng tưới cây chỉnh góc VAN 42 - 42mm

Tưới Tự Động 1

Béc tưới cây  chỉnh góc tưới cà phê VAN 42 Súng tưới cây bán kính phun lớn Thông tin kỹ thuật: Mã hàng: VAN 42 Bán kính tưới: 15 - ...

Béc tưới cây có chỉnh góc phi 34 - VAN0410

Tưới Tự Động 0

Béc tưới cây  có chỉnh góc phi 34 - VAN0410 Thông số kỹ thuật: Bán kính phun:   14 - 22m Lưu lượng:  2 - 5m3/giờ Áp lực nước:  ...

Béc tưới cánh đập 5 tia, phi 34, VAN 5-34

Tưới Tự Động 0

Béc tưới cánh đập  5 tia phun, Đài Loan Thông số kỹ thuật: Model:  5 tia cánh đập Chân ren gắn ống:  34mm Bán kính phun:  12-...

Béc tưới cây cánh đập 4 tia - VAN4 - 34

Tưới Tự Động 0

Béc tưới  cây   cánh đập 4 tia phi 34 Thông số kỹ thuật: Mã hàng:  VAN 4-34 Bán kính phun:  12 - 20m Lưu lượng:  3 - 5m3/h Áp su...

Béc tưới cánh đập 2 tia phi 34, VAN 2 - 34

Tưới Tự Động 0

Béc tưới cánh đập  2 tia phi 34, VAN 2 - 34 Thông số kỹ thuật: Mã hàng:  VAN 2-34 Bán kính phun:  12 - 20m Áp suất:  2 - 4.0...

Béc tưới cánh đập đuôi cá phi 21 - VAN221B

Tưới Tự Động 0

Béc tưới cánh đập  đuôi cá phi 21 - VAN212B Thông số kỹ thuật: Bán kính phun:  6 - 10m Áp suất:  1.7 - 4.25 kg/cm2 Hình vò...

Béc tưới chỉnh góc phi 27 cao cấp VAN YK334

Tưới Tự Động 0

Béc tưới chỉnh góc  phi 27 cao cấp VAN YK334 Thông số kỹ thuật: Bán kính phun:  12 - 16m Áp suất:  1.52 - 4.3 kg/cm2 Hình vòng q...

Béc tưới cây xé nước đều DK - SC 49

Tưới Tự Động 0

Béc tưới cây  xé nước đều DK - SC 49 Thông số kỹ thuật: Mã hàng:  DK - SC 49 Bán kính phun:  10.7 - 14.7m Lưu lượng:  1.5 - 2.48m3...

Béc tưới cây cánh đập 27 - VAN04W4

Tưới Tự Động 0

Béc tưới cây  cánh đập 27 - VAN04W4 Thông số kỹ thuật: Bán kính phun:  9 - 13m Áp suất hoạt động:  0.7 - 4.0 kg/cm2 Hình vòng ...

Béc tưới cây cánh đập 27 - VAN04W4

Tưới Tự Động 0

Béc tưới cây  cánh đập 27 - VAN04W4 Thông số kỹ thuật: Bán kính phun:  9 - 13m Áp suất hoạt động:  0.7 - 4.0 kg/cm2 Hình vòng qu...

Béc tưới cánh đập phi 27 - DKSC22

Tưới Tự Động 0

Béc tưới cây  cánh đập phi 27 - DKSC22 Thông số kỹ thuật: Bán kính phun:  9 - 13m Áp suất hoạt động:  0.7 - 4.0 kg/cm2 Hình vòng ...

Béc tưới cánh đập phi 27 - DKSC 27

Tưới Tự Động 0

Béc tưới  cây cánh đập DKSC 27 Thông số kỹ thuật: Bán kính phun:  9 - 13m Áp suất:  0.7 - 4.0 kg/cm2 Hình vòng quay:  Cánh đ...

Béc tưới cây cánh đập có chỉnh góc phi 27 - K1601

Tưới Tự Động 0

Béc tưới cây cánh đập có chỉnh góc phi 27 - K1601 Thông số kỹ thuật: Model:  K1601 Hãng sản xuất:  Đài Loan Bán kính phun:  8 - 1...

Béc tưới cây hợp kim thau 21 - VANBR21

Tưới Tự Động 0

Béc tưới cây hợp kim thau 21 - VANBR21 Thông số kỹ thuật: Mã hàng: VANBR21 Bán kính phun:   9-13m, có chỉnh góc tưới từ 0 - 270 độ. ...
tưới nhỏ giọt Dây nhỏ giọt bộ lọc đĩa bộ châm phân béc tưới cà phê bec tuoi ho tieu bec tuoi co súng tưới cây súng tưới phun mưa béc phun cánh đập vòi 8 tia dây tưới phun mưa béc phun lf2400 đồng hồ hẹn giờ béc nhỏ giọt vòi phun sương tưới hoa lan béc phun sương