Thiết Bị Tưới Nổi Bật

Nhà máy sơn JOTUN - KCN Sóng Thần ( 5.000 m2) Cty ITC đang thi công

Tưới Tự Động 0

tưới nhỏ giọt Dây nhỏ giọt bộ lọc đĩa bộ châm phân béc tưới cà phê bec tuoi ho tieu bec tuoi co súng tưới cây súng tưới phun mưa béc phun cánh đập vòi 8 tia dây tưới phun mưa béc phun lf2400 đồng hồ hẹn giờ béc nhỏ giọt vòi phun sương tưới hoa lan béc phun sương