Thiết Bị Tưới Nổi Bật

Súng tưới cây chỉnh góc VAN 42 - 42mm

Tưới Tự Động 1

Béc tưới cây  chỉnh góc tưới cà phê VAN 42 Súng tưới cây bán kính phun lớn Thông tin kỹ thuật: Mã hàng: VAN 42 Bán kính tưới: 15 - ...

Súng tưới cây bán kính lớn VAN 49

Tưới Tự Động 0

Súng tưới cây  VAN49. Họng vào: 1 -1/2" (49mm) Đường kính họng phun: 12.0 x 3.9 mm  Áp suất: 2.5 - 5 bar Lưu lượng: 5 -15m...

Súng tưới cây bán kính lớn VAN 76

Tưới Tự Động 0

Súng tưới cây  VAN 76 Họng vào: 2 -1/2" (76mm) Đường kính họng phun: 18.0 x 5.5 mm  Áp suất: 4 - 7 bar Lưu lượng: 24.97 - 27...

Súng tưới cây VAN60 Plus - 40PY Kim Long

Tưới Tự Động 0

Súng tưới cây VAN60 - 40PY Kim Long Bán kính phun: 28 - 47m Áp suất: 3.5 - 7 bar Lưu lượng: 14.28 - 32.5m3/h Đường kính họng phu...

Súng tưới cây VAN49 Plus - 30PY Kim Long

Tưới Tự Động 0

Súng tưới cây  VAN49 Plus - 30PY Kim Long Bán kính phun: 23 - 28m Áp suất: 3 - 5 bar Lưu lượng: 7 - 8m3/h Đường kính họng phun: 1...

Súng tưới cà phê VAN 60 - 40PY2H

Tưới Tự Động 0

Súng tưới cà phê VAN 60 - 40PY2H Thông số kỹ thuật: Bán kính phun: 28 - 30.5m Áp suất: 3.5 - 4.5 bar Lưu lượng: 14.28 - 16.3m3/...
tưới nhỏ giọt Dây nhỏ giọt bộ lọc đĩa bộ châm phân béc tưới cà phê bec tuoi ho tieu bec tuoi co súng tưới cây súng tưới phun mưa béc phun cánh đập vòi 8 tia dây tưới phun mưa béc phun lf2400 đồng hồ hẹn giờ béc nhỏ giọt vòi phun sương tưới hoa lan béc phun sương