Thiết Bị Tưới Nổi Bật

Hệ thống tưới tự động trên các tuyến đường cao tốc? Có cần thiết?

Tưới Tự Động 0

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam sẽ điều chỉnh và đưa vào sử dụng phương án tưới tự đông cho cây xanh trên đường cao tố...
tưới nhỏ giọt Dây nhỏ giọt bộ lọc đĩa bộ châm phân béc tưới cà phê bec tuoi ho tieu bec tuoi co súng tưới cây súng tưới phun mưa béc phun cánh đập vòi 8 tia dây tưới phun mưa béc phun lf2400 đồng hồ hẹn giờ béc nhỏ giọt vòi phun sương tưới hoa lan béc phun sương