Thiết Bị Tưới Nổi Bật

Dây nhỏ giọt dẹp 16mm - Q160220 - Hàn Quốc

Tưới Tự Động 0

Dây nhỏ giọt dẹp 16mm - Q160220 - Hàn Quốc Thông số kỹ thuật: Đường kính:  16mm Độ dày:  0.2mm Lưu lượng:  1.8 lít/giờ Áp suất hoạ...

Dây nhỏ giọt dẹp 16mm - Q160230 - Hàn Quốc

Tưới Tự Động 0

 Dây nhỏ giọt dẹp 16mm - Q160230 - Hàn Quốc Thông số kỹ thuật: Đường kính:  16mm Độ dày:  0.2mm Lưu lượng:  1.8 lít/giờ Áp suất ho...

Dây nhỏ giọt dẹp 16mm - Q160340 - Hàn Quốc

Tưới Tự Động 0

Dây nhỏ giọt dẹp 16mm - Q160340 - Hàn Quốc Thông số kỹ thuật: Đường kính:  16mm Độ dày:  0.3mm Lưu lượng:  1.8 lít/giờ Áp su...

Dây nhỏ giọt dẹp 16mm - Q160430 - Hàn Quốc

Tưới Tự Động 0

Dây nhỏ giọt dẹp 16mm - Q160430 - Hàn Quốc Thông số kỹ thuật: Đường kính:  16mm Độ dày: 0.4mm Lưu lượng: 1.8 lít/giờ Áp suất ho...

Dây nhỏ giọt tròn Emitter 16mm - Hàn Quốc

Tưới Tự Động 0

Dây nhỏ giọt tròn Emitter 16mm - Hàn Quốc Thông số kỹ thuật: Đường kính: 16mm Độ dày: 1.1mm Lưu lượng: 2.5 lít/giờ Áp suất hoạt động:...
tưới nhỏ giọt Dây nhỏ giọt bộ lọc đĩa bộ châm phân béc tưới cà phê bec tuoi ho tieu bec tuoi co súng tưới cây súng tưới phun mưa béc phun cánh đập vòi 8 tia dây tưới phun mưa béc phun lf2400 đồng hồ hẹn giờ béc nhỏ giọt vòi phun sương tưới hoa lan béc phun sương