Thiết Bị Tưới Nổi Bật

Tưới tự động nông nghiệp bằng Béc Tưới Phun Mưa

Tưới Tự Động 1

Hệ thống béc tưới phun mưa . 1- Khái niệm về hệ thống tưới phun mưa: Tưới phun mưa là hình thức đưa nước tưới tới cây trồng dưới dạng mưa nh...
tưới nhỏ giọt Dây nhỏ giọt bộ lọc đĩa bộ châm phân béc tưới cà phê bec tuoi ho tieu bec tuoi co súng tưới cây súng tưới phun mưa béc phun cánh đập vòi 8 tia dây tưới phun mưa béc phun lf2400 đồng hồ hẹn giờ béc nhỏ giọt vòi phun sương tưới hoa lan béc phun sương