Thiết Bị Tưới Nổi Bật

Bộ lọc đĩa Ấn Độ phi 90 - VAN136T

Tưới Tự Động 0

Bộ lọc đĩa Ấn Độ phi 90 - AQ136T Thông số kỹ thuật: Mã hàng:  VAN - 126T Ống gắn lọc:  phi 90mm (3") Lưu lượng nước ...

Bộ lọc lưới tưới nhỏ giọt phi 34 - VAN121Y

Tưới Tự Động 0

Bộ lọc lưới  tưới nhỏ giọt phi 34 - VAN121Y Thông số kỹ thuật: Chân ren gắn ống:  34mm RN Lưu lượng nước qua  lọc:  4 - 6m3/h ...

Bộ lọc lưới tưới nhỏ giọt phi 42 - VAN123YF

Tưới Tự Động 0

Bộ lọc lưới  tưới nhỏ giọt phi 42 - VAN123YF Thông số kỹ thuật: Chân ren gắn ống:  42mm RN Lưu lượng nước qua  lọc:  12 - 16m...

Bộ lọc lưới tưới nhỏ giọt phi 49 - VAN123Y

Tưới Tự Động 0

Bộ lọc lưới tưới nhỏ giọt phi 49 - VAN123Y Thông số kỹ thuật: Chân ren gắn ống:  49mm RN Lưu lượng nước qua  lọc:  12 - 16m3/h ...

Bộ lọc lưới tưới nhỏ giọt phi 60 - VAN124Y

Tưới Tự Động 0

Bộ lọc lưới   tưới nhỏ giọt  phi 60 - VAN124Y Thông số kỹ thuật: Chân ren gắn ống:  60mm RN Lưu lượng nước qua  lọc:  18 - 27m3...

Súng tưới cà phê Ấn Độ - AQ42G (chân ren 49mm)

Tưới Tự Động 0

Súng tưới cây Ấn Độ - AQ42G (chân ren 49mm) Thông số kỹ thuật: Mã hàng : AQ42G - 1 1/2" (chân ren 49mm, cốt đồng thau nguyên ...

Súng tưới cà phê Ấn Độ - AQ40G (chân ren 42mm)

Tưới Tự Động 0

Súng tưới cây   Ấn Độ - AQ40G (chân ren 42mm) Thông số kỹ thuật: Mã hàng : AQ40G - 1 1/4" (chân ren 42mm, lõi đồng thau nguyên...

Bộ lọc lưới tưới nhỏ giọt phi 76 - VAN125T

Tưới Tự Động 0

Bộ lọc lưới   tưới nhỏ giọt  phi 76 - VAN125T Thông số kỹ thuật: Chân ren gắn ống:  76mm RN Lưu lượng nước qua  lọc:  21....

Bộ châm phân có lưu lượng kế phi 34 - AQ113RS

Tưới Tự Động 0

Bộ châm phân có lưu lượng kế phi 34 - AQ113RS Thông số kỹ thuật: Mã hàng :   ATMA34 - 1" (34mm) Chất liệu:  Nhựa POM ca...
tưới nhỏ giọt Dây nhỏ giọt bộ lọc đĩa bộ châm phân béc tưới cà phê bec tuoi ho tieu bec tuoi co súng tưới cây súng tưới phun mưa béc phun cánh đập vòi 8 tia dây tưới phun mưa béc phun lf2400 đồng hồ hẹn giờ béc nhỏ giọt vòi phun sương tưới hoa lan béc phun sương