Thiết Bị Tưới Nổi Bật

Dây dẻo đen 5mm (dây 5 ly) - Hệ thống tưới tiết kiệm.

Tưới Tự Động 0

Dây dẻo đen 5mm (dây 5 ly) -  Hệ thống tưới tiết kiệm. Dây dẻo 5mm chuyên dùng trong hệ thống tưới tự động cây hồ tiêu. Tưới vào gốc hồ t...
tưới nhỏ giọt Dây nhỏ giọt bộ lọc đĩa bộ châm phân béc tưới cà phê bec tuoi ho tieu bec tuoi co súng tưới cây súng tưới phun mưa béc phun cánh đập vòi 8 tia dây tưới phun mưa béc phun lf2400 đồng hồ hẹn giờ béc nhỏ giọt vòi phun sương tưới hoa lan béc phun sương