Thiết Bị Tưới Nổi Bật

Nối giảm 21 xuống 20, 16mm PE trong Tưới Nhỏ Giọt.

Tưới Tự Động 0

Nối giảm 21 xuống 20, 16mm PE trong Tưới Nhỏ Giọt.  Dùng trong việc nối từ ống uPVC phi 21 xuống ống LDPE 20, LDPE 16 trong hệ thống t...
tưới nhỏ giọt Dây nhỏ giọt bộ lọc đĩa bộ châm phân béc tưới cà phê bec tuoi ho tieu bec tuoi co súng tưới cây súng tưới phun mưa béc phun cánh đập vòi 8 tia dây tưới phun mưa béc phun lf2400 đồng hồ hẹn giờ béc nhỏ giọt vòi phun sương tưới hoa lan béc phun sương