Thiết Bị Tưới Nổi Bật

Súng tưới cây VAN49 Plus - 30PY Kim Long

Tưới Tự Động 0

Súng tưới cây  VAN49 Plus - 30PY Kim Long Bán kính phun: 23 - 28m Áp suất: 3 - 5 bar Lưu lượng: 7 - 8m3/h Đường kính họng phun: 1...
tưới nhỏ giọt Dây nhỏ giọt bộ lọc đĩa bộ châm phân béc tưới cà phê bec tuoi ho tieu bec tuoi co súng tưới cây súng tưới phun mưa béc phun cánh đập vòi 8 tia dây tưới phun mưa béc phun lf2400 đồng hồ hẹn giờ béc nhỏ giọt vòi phun sương tưới hoa lan béc phun sương