Thiết Bị Tưới Nổi Bật

Tê đen 20mm và 16mm tưới nhỏ giọt

Tưới Tự Động 0

Phụ kiện  tưới nhỏ giọt : Tê 20, 16, nối giảm 21x20 và 21x16 Tê 20mm Dùng trong việc chia nhánh 3 cho ống LDPE 20, PE 20 trong hệ t...
tưới nhỏ giọt Dây nhỏ giọt bộ lọc đĩa bộ châm phân béc tưới cà phê bec tuoi ho tieu bec tuoi co súng tưới cây súng tưới phun mưa béc phun cánh đập vòi 8 tia dây tưới phun mưa béc phun lf2400 đồng hồ hẹn giờ béc nhỏ giọt vòi phun sương tưới hoa lan béc phun sương