Thiết Bị Tưới Nổi Bật

Vòi tưới nhỏ giọt bù áp 2 - 8 lít trên giờ

Tưới Tự Động 0

VÒI TƯỚI  NHỎ GIỌT BÙ ÁP  cao cấp. Màu xanh có lưu lượng 8l/h Lưu lượng: 2, 4, 8 lít/giờ  Áp suất hoạt động: 0.2 - 3.5 bar  Màu sắ...
tưới nhỏ giọt Dây nhỏ giọt bộ lọc đĩa bộ châm phân béc tưới cà phê bec tuoi ho tieu bec tuoi co súng tưới cây súng tưới phun mưa béc phun cánh đập vòi 8 tia dây tưới phun mưa béc phun lf2400 đồng hồ hẹn giờ béc nhỏ giọt vòi phun sương tưới hoa lan béc phun sương